Monday, June 22, 2015

עינַי הערות והישנות
הן כדורי הגללים
על ידי חיפושיות
הזבל של היום
.והלַיִל מגולגלים

אמו"ש ©תשע"ה ת"אמבריק חלונות
טורקיז מושפרץ שפירית
.כלומר ממריאה

אמו"ש ©תשע"ה ת"ה

"Can I give you a piece of advice?",
Said the palm tree to the raindrop;
"No, please don't", replied the raindrop
As it fell hurriedly by on its way to the ground.
Shortly thereafter the palm tree absorbed
The raindrop and whispered to the world
In a rustling of its fronds by the Hִamsin
"Well, anyway, it would not have mattered,
Raindrop, even were my advice accepted, for stilI
I would have absorbed you and apostrophized
Your ghost---& thus I grow in these desert wilds
Alone."

Alon Schwartzman ©2015 TLV


Sunday, June 21, 2015

Friday, June 19, 2015

ראו, בקווה-קוות
הפרח --- פריחה פתאום
.אביב מנובא

אמו"ש ©תשע"ה הר צל יה

-------------------------------------

מִקְוַוה-קְוַוה פְּרִיחַת
עָתִידָהּ מִשְתַּקֶּפֶת
.בְּעֵינֵי יָלְדָה

אמו"ש ©תשע"ה הר צל יהMonday, June 15, 2015

בַּרֶגֹולִית הַיְרֵחִית ֹשֶל לִבִּי
טְבִיעַת מַגָּף אַסְטְרֹונַאוֹט
.מְאוּבַּן לִבֵּךְ בַּאֳפֹור

אמו"ש ©תשע"ה ת"א


גָּלוּל מַטָה עַל
צָג מַחְֹשֵבִי בַּרְחָֹש עִם
.נְתוּנֵי דוּ"חִי

אמו"ש ©תשע"ה הר צל יה

Sunday, June 14, 2015

נְמָלַת ֹשְלֹוֹשֶת הֶעָבִים---רַגְלֵי
-הָ ֹשֶֹש הַקַּרְנַיִים- הַ-
.קְּרֵיפַּסְקוּלָרִיֹות

אמו"ש ©תשע"ה ת"א
רח' השוק מתחת ללבנה
"וּקצת מבירה "מבוסם
קימו

Saturday, June 13, 2015

אור הירח
פריקרדיום סביב לב
.כדור הארץ

אמו"ש ©תשע"ה ת"א

Friday, June 12, 2015

מחשבותַי עולות
במדרגות הלוליניות
.של עשן ג'וינטי

אמו"ש ©תשע"ה ת"א


Thursday, June 11, 2015Ho fatto una civiltà del mio martirio
Per la santificazione della mia sofferenza,
In monumenti imponenti contro le pianure del mondo,
Con i blocchi di pietra della tua indifferenza.

אמו"ש ©תשע"ה הר צי יה
Alon Schwartzman ©2015 Herzliyyah
Dedicato a Dario Bellezza, Z"L

אני ואמא
מקפיצים אבנים על
.פני ים המלח

Mom and I
Skipping stones
On the Dead Sea.

אמו"ש ©תשע"ה ת"א
Alon Schwartzman ©2015 TLVנְמָלַת ֹשְלוֹשֶת הֶעָבִים---רַגְּלֵי
-הָ ֹשֶֹש הַקַּרְנַיּים הַ-
.קְּרֵיפַּסְקוּלָרִיֹות

אמו"ש ©תשע"ה ת"א
רח' השוק מתחת ללבנה
"וּקצת מבירה "מבוסם
קימו


Wednesday, June 10, 2015

לוויתן 52 ההרץ

1. לבדי לחולוטין
2. שוחה‚ שונא
3. יגון ידידי
4. חטא חברי
5. רוע רעי
6. אף אחי
7. חלילה חביביה
8. דמעותי דודותי
9. מרה מאהבתי
10. אינות אהובתי
11. אוקינוס, אֶנְֹשֹומְהוּ
12. אומות–ים, אֶמָּנֵעַ
13. מהן מאוד
14. צוק צף
15. מונולית מימית
16. יבשת ימית
17. חצי–אי חי
18. ענן על–נפול
19. קרקעית–הים קמה
20. אב אוכלי–הצֶפֶת
21. אֵם ארקטית
22. בן בין–חופי
23. בת בעלת–הימים
24. מַמוּתָה מריטימית
25. מהיר ממובי דיק
26. אַחְאָב אחרי
27.בהמות בודד
28. לא–חברתי לגמרי
29. בְּכֹור בלתי–נראה
30. גַב גלים
31. תת–טיטניקים תלָה–אביב
32. קיסר קצפי
33. צָאר צונאמים
34. צר צוללות
35. אויב אניות
36. יבלע יונה
37. מקווה משולש–ברמודה
38. איפה אתאבד
39. אני אלמוני
40. לוויתנתה–לי? לא...
41. קוד קולי
41. שומר שיר
41. תרגומֹו תדע
42. אם אזניך
43. תקשבנה תשמענה
44. גרוני גרמופון
45. חור–נשיפתי חצוצרתו
46. סנפירי, "סבא"–שן–הארי
47. מנושב ממני
47. אתפורר אלוהימה
48. קברי קרקעית–הים
49. לוויתי, לשקוע
50. זכרי, זֵניתָה
51. גופתי גיהנומה
52. ."חלמתי–חלום: חַיֵּי "52 ההרץMonday, June 8, 2015

Were Earth a keyboard;
Moon, a mouse; Space, monitor;
I'd be just a key.

AMo"Ch
©2015 TLVGrama, esmeraldas;
Vaga-lumes, opalas;
Uma mina, noite.

AMô"Ch
©2015
TLV

Saturday, June 6, 2015

לֹא הִתְרָחַקְתְּ מִן
לִבִּי מֶרְחָק הַאבֶּל… אַף
לֹא אֹורֶךְ פְּלַאנק

אמו"ש
תשע"ה(C)
הר צל יה

מרחק האבל=cH0^-1
13.8 מיליארד שנות אור
אורך פלאנק=lp
35-^10 מטרThursday, June 4, 2015


מִצְחֹו הַמְקוּמָט
שֶל זקן נִרְאֶה לִי כָּך
טַבָּעֹות עֵצִים

-----------------------------

מצח מקומט
:של זקן נראה לי כך
.טבעות עצים

-----------------------------

מצחו המקומט
:של זקן נראה לי כך
.טבעות שנתיות

-----------------------------

מצחו המקומט
---של זקן כִּכְרִיתַת עץ
.טבעות שנתיות

אמו"ש
תשע"ה(C)
ת"א


Monday, June 1, 2015

מַצֵר נהר ה
חיים עד הסוף; לים
.מותי מתרחב


אמו"ש
תשע"ה(C)
ת"א

------------------------------

מצר נְהר חיי
עד הסוף; סוף סוך לים
.מותי מתרחב


נאוטרינו דרך
חומר עברתְ דרך חיי
.מכניקת הקוונטום
----------------------------------------------------
לאבא שלי

נאוטרינו דרך
חומר עברתָ דרכי
.מכניקת הקוונטום

אמו"ש
תשע"ה(C)
ת"א


אופנוע כדור הארץ והשמש
עושה "וִוילִי" בחורף
.ובקיץ יורד

אמו"ש
תשע"ה(C)
ת"א,החשמל האטמוספרי
;שֹחקנֵי פולו על סוסֵי עבים
;מכות ברק, הלמניהם
.ולבי הנפעם, כדורם מוּכֶּה

אמו"ש ©תשע"ה הר צל יה
---------------------------------------------

מִטְעָן- חַֹשְמָלִּי,רַק שַֹחְקָן פּוֹלֹו+
עַל סוּס עָב רֹוכֵב; מַכַּת
.הַבָּרָק, הַלְמַנֹו-------------------------------------

,רַק שַֹחְקָן פּוֹלֹו
מִטְעָן+; עַל סוּס עָב; מַכַּת-
.בָּרָק, הַלְמַנֹו

-----------------------------------------------------------------

,רק שחקן פולו
מטען; על סוס עב; מכת
.ברק, מקלו

-----------------------------------------------------------------
שחקני פולו מטען על סוסי
,עבים; מכות הברק
!"מקלותיהם----------"גווווווווול

-----------------------------------------------------------------

משחקים פולו שחקני מטען חשמלי
על סוסי עבים, רגליהם הארוכות
,המשתלשלות מעל הצדדים
;אשדי טיפות גשם בנפולם לארץ
מקלותיהם, מכות הברק; כדורם לבי
הלום הרעם; נכנס לשער
.גרוני-------------"גווווווול!", מוראי

אמו"ש
תשע"ה(C)
הר צל יה


עֲפִיפֹון עֹוצֵר
מֹונִית מַשָּב רֹוכֵב וּ
מְֹשַלֵּם וׁיֹּורֵד

אמו"ש
תשע"ה(C)
הר צל יה